دانش آموختگان محترم دوره های روزانه لطفا به منظوره درخواست لغو تعهد خدمت آموزش رایگان به آدرس :  portal.saorg.ir مراجعه و ضمن مطالعه دقیق راهنمای سیستم نسبت به ثبت نام و درخواست لغو تعهد اقدام فرمایید.

جهت ورود به سامانه درخواست الکترونیکی گواهی موقت  اینجا را کلیک کنید

برای دریافت راهنمای استفاده از سامانه درخواست الکترونیکی گواهی موقت  اینجا را کلیک کنید

 

آدرس مستقیم انتخاب واحد: 

    http://amozesh.tabrizu.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx

عناوین هفت گانه دروس معارف اسلامی

دروس معارف اسلامی یه صورت نیاز محور(پرسش محور)

برنامه چهار ساله پیشنهادی گروه معارف برای ورودیهای مهر 93 و به بعد