زمانبندی ثبت نام اینترنتی داوطلبان جدیدالورود سال 97

 

عنوان مقطع

تاریخ ثبت نام اینترنتی

ساعت

دکتری تخصصی

12و13 شهریور 97

از ساعت 9 صبح تا 24

کارشناسی ارشد

19 و 20 شهریور 97

از ساعت 10 صبح تا 24

آزمون سراسری

25و26و27 شهریور 97

از ساعت 9صبح تا 24

 

دانش آموختگان محترم دوره های روزانه لطفا به منظوره درخواست لغو تعهد خدمت آموزش رایگان به آدرس :  portal.saorg.ir مراجعه و ضمن مطالعه دقیق راهنمای سیستم نسبت به ثبت نام و درخواست لغو تعهد اقدام فرمایید.

جهت ورود به سامانه درخواست الکترونیکی گواهی موقت و دانشنامه دوره های نوبت دوم و پردیس  اینجا را کلیک کنید

برای دریافت راهنمای استفاده از سامانه درخواست الکترونیکی گواهی موقت و دانشنامه دوره های نوبت دوم و پردیس  اینجا را کلیک کنید

 

آدرس مستقیم انتخاب واحد: 

    http://amozesh.tabrizu.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx

عناوین هفت گانه دروس معارف اسلامی

دروس معارف اسلامی یه صورت نیاز محور(پرسش محور)

برنامه چهار ساله پیشنهادی گروه معارف برای ورودیهای مهر 93 و به بعد