مقررات و اطلاعیه ها

جهت ورود به سامانه درخواست الکترونیکی گواهی نامه موقت اینجا را کلیک کنید

برای دریافت راهنمای استفاده از سامانه درخواست الکترونیکی  اینجا را کلیک کنید

قابل توجه دانش آموختگان ،دانشگاهها ,ارگانهای دولتی ونهادهای خصوصی

      به استنادنامه شماره10342/د مورخ 1388/06/03 مدیریت امور حقوقی دانشگاه تبریز,  لازم است تصویرمصدق مدرک تحصیلی(کپی برابر اصل مدرک) به پیوست استعلام ویادرخواست صدور تاییدیه تحصیلی وریزنمرات به دانشگاه ارسال گردد. بدیهی است دبیرخانه دانشگاه تبریز از پذیرش استعلام های غیرمصدق معذور بوده وبه چنین درخواستهایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه تبریز

اداره دانش آموختگان وصدور مدرک

 

فرآیند دانش آموختگی

1) تکمیل پرونده دانشجویی وپیگیری وصول تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی تاپایان نیمسال اول تحصیلی

2) تسویه حساب با دانشکده

3) تحویل مدارک دانش آموختگی به آموزش دانشکده

4) ارسال مدارک به اداره دانش آموختگان توسط آموزش دانشکده

5) بررسی مدارک دانش آموختگی توسط ادراه دانش آموختگان

6) صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

 

 

شرایط اخذ گواهینامه موقت پایان تحصیلات از اداره دانش آموختگان

 

1- ارائه تصویر صفحه اول دفترچه اقساط در صورت استفاده از تسهیلات صندوق دانشجویان

2- ارائه مدارکی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه برای آقایان بشرح ذیل :

ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت ، کارت معافیت دائم ، گواهی اشتغال به خدمت وظیفه از یگان مربوطه بدون داشتن غیبت اولیه ، برگ آماده به خدمت در مدت اعتبار آن بدون مهر غیبت (برگ اعزام ).

ضمناً دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع بالاتر باید گواهی اشتغال به تحصیل که شماره معافیت تحصیلی صادره از سوی نظام وظیفه در آن ذکر شده باشد ارائه نمایند .

3- مراجعه حضوری فرد و یا مراجعه وکیل قانونی با دردست داشتن وکالت نامه محضری.

 

 

   شرایط تحویل اصل دانشنامه از اداره دانش آموختگان

 

مقدمه : کلیه دانش آموختگانی که در دوره های روزانه تحصیل نموده اند دارای تعهد خدمت بوده و بسته به نوع منطقه قبولی دارای یک یا دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت در ایران هستند .

1- مراجعه حضوری فرد و یا مراجعه وکیل قانونی با در دست داشتن وکالت نامه محضری .

2- اعاده اصل گواهینامه موقت .

3- ارائه برگ تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان در صورت داشتن وام دانشجوئی و خوابگاه .

4- ارائه گواهی انجام کاراز محل خدمت با ذکر تاریخ های مشخص به میزان تعهد خدمت مندرج در گواهینامه موقت یا پرداخت شهریه آموزش رایگان و یا ارائه نامه عدم کاریابی از اداره کار استان محل ثبت نام.

5- ارائه اصل و تصویر پایان خدمت .

6- ارائه فرم نحوه انجام تعهدات مقطع قبلی از دانشگاه مربوطه .

7- دانشنامه دانش آموختگان مابین سالهای 1383 تا 1388 بعد از درخواست آماده و تحویل خواهد گردید به منظور هماهنگی با شماره تلفن 33392436 تماس حاصل فرمائید .

8- لغو تعهد آموزش رایگان از مقطع پایین به بالا بوده یعنی ابتدا مقطع کاردانی سپس کارشناسی و بعد کارشناسی ارشد و دکتری لغو می گردد .

توضیح 1 :

   فرهنگیان محترم ملزم به ارائه فرم 502 و نامه اتمام تعهد خدمت که لازم است تاریخ شروع به خدمت و

سنوات خدمتی آنان بصورت کامل درفرم مزبوردرج گردیده باشد .

توضیح 2 :

ابواب جمعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملزم به ارائه گواهی انجام کار همراه

با اعلام بلا مانع بودن تسلیم دانشنامه از ستاد مشترک سپاه می باشد .

توضیح 3   :

فارغ التحصیلانی که به هر علت قادر به ارائه گواهی انجام کار نباشند (‌شاغل نباشند ) ملزم به

ارائه گواهی عدم کاریابی از ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوطه

یا پرداخت شهریه آموزش رایگان براساس جدول مصوب وزارت علوم خواهند بود .

تبصره 1 : ثبت نام در اداره کار نمی تواند همزمان با اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاههای دولتی و دوره روزانه باشد

تبصره 2 : گذشت یک سال از تاریخ فارغ التحصیلی و شش ماه از تاریخ ثبت نام در اداره کار الزامی است .

تبصره 3 : گذشت یک سال از تاریخ صدور کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی است .

توضیح 4   :

 دانشنامه فارغ التحصیلان نیمه دوم 1383 به بعد بنا به درخواست و ارائه مدارک فوق الذکر بعد ازآماده شدن قابل تحویل خواهد بود .

شرایط صدورمدرک المثنی

گواهینامه موقت المثنی :

1 ـ تنظیم فرم استشهاد محلی و تأئید در دفترخانه اسناد رسمی

2 ـ واریزمبلغ500/000 به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه به شماره 2177220454007

3 ـ ارائه یک قطعه عکس 4*3

دانشنامه المثنی :

1 ـ مراجعه فارغ التحصیل به مدیریت امور آموزشی دانشگاه و تحویل فرم آگهی فقدان جهت ارائه به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار

2 ـ چاپ آگهی فقدان در سه نوبت هر دو ماه یک بار

3 ـ ارائه هر سه نسخه مذکور به مدیریت امور آموزشی دانشگاه

4 ـ واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب در آمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی شعبه دانشگاه به شماره حساب 2177220454007

5 ـ ارائه یک قطعه عکس 4*3

 

 

شرایط صدور و ارسال تائیدیه جهت ادامه تحصیل دردانشگاههای روزانه زیر نظر وزارت علوم

1- ارائه تسویه حساب یا تصویر صفحه اول دفترچه اقساط صندوق رفاه دانشجویان

2- ارائه نامه درخواست تائیدیه و نمرات و ... از محل تحصیل در مقطع بالاتر

توضیح 1 : لازم است درنامه استعلام موارد و نوع بهره برداری از تائیدیه و نمرات نوشته شود .

توضیح 2 : صدور و ارسال تائیدیه کاملاً‌ محرمانه بوده و به هیچ وجه در اختیار ذینفع قرار داده نخواهد شد.  

    توضیح 3:عدم وجود سابقه قبلی صدور تاییدیه جهت استخدام یا عضویت هیات علمی(صدور تاییدیه مجدد منوط به اعاده تاییدیه ارسالی فبلی می باشد)