شرایط دریافت دانشنامه

 

شرایط تحویل اصل دانشنامه از اداره دانش آموختگان

  

مقدمه : کلیه دانش آموختگانی که در دوره های روزانه تحصیل نموده اند دارای تعهد خدمت بوده و به منظور دریافت دانشنامه ابتدا باید با مراجعه به پرتال سازمان امور دانشجویان به آدرس portal.saorg.ir  نسبت به لغو تعهد خدمت آموزش  رایگان اقدام نمایند.

1- مراجعه حضوری یا غیر حضوری فرد و یا مراجعه وکیل قانونی با در دست داشتن وکالت نامه محضری .

2- اعاده اصل گواهینامه موقت .

3- ارائه برگ تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان در صورت داشتن وام دانشجوئی و خوابگاه .

4- ارائه نامه لغو تعهد آموزش رایگان ماخوذ از پرتال سازمان امور دانشجویان که دارای کد صحت و کد پیگیری می باشد .

5- ارائه اصل و تصویر پایان خدمت .

6- ارائه فرم نحوه انجام تعهدات مقطع قبلی  .

7- لغو تعهد آموزش رایگان از مقطع پایین به بالا بوده یعنی ابتدا مقطع کاردانی سپس کارشناسی و بعد کارشناسی ارشد و دکتری لغو می گردد .

8- به همراه داشتن یک قطعه تمبر 10000 ریالی دولتی قابل تهیه از شعبه بانگ ملی و یک قطعه عکس 4*3 .

9-دانشنامه دانش آنوختگان بین سالهای 1383 تا 1388و پس از سال 1392 بعد از حصول شرایط دریافت دانشنامه و ارائه درخواست آماده خواهد شد.

10- حداقل زمان آماده سازی دانشنامه 10روز کاری پس از ارائه درخواست خواهد بود.

11-لغو تعهد از طریق پرتال بصورت دومرحله ای (بررسی و تایید دانشگاه - بررسی و تایید سازمان امور دانشجویان) انجام می پذیرد و کلیه مراحل بصورت پیامک به دانش آموخته اطلاع رسانی می شود لذا از هرگونه تماس با اداره دانش آموختگان پس از ثبت درخواست درسامانه سجاد خودداری فرمایید.