شرایط دریافت گواهی موقت

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEFA

شرایط اخذ گواهینامه موقت پایان تحصیلات از اداره دانش آموختگان

 

 

1- ارائه تصویر صفحه اول دفترچه اقساط در صورت استفاده از تسهیلات صندوق دانشجویان

2- ارائه مدارکی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه برای آقایان بشرح ذیل :

ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت ، کارت معافیت دائم ، گواهی اشتغال به خدمت وظیفه از یگان مربوطه بدون داشتن غیبت اولیه ، برگ آماده به خدمت در مدت اعتبار آن بدون مهر غیبت (برگ اعزام ).

 

ضمناً دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع بالاتر باید گواهی اشتغال به تحصیل که شماره معافیت تحصیلی صادره از سوی نظام وظیفه در آن ذکر شده باشد ارائه نمایند .

3- مراجعه حضوری فرد و یا مراجعه وکیل قانونی با دردست داشتن وکالت نامه محضری.