نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
جدول دروس معارف آیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
شرایط ومقررات نظام وظیفه(قسمت۱)مقررات آموزشی
دوره ها ی کاردانی وکارشناسی وشبانهآیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
آیین نامه دوره دکتری تخصصیآیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
ارسال معرفی به نظام(S77)اخبار
ارسال تقاضای انصراف(S76)اخبار
فرم درخواست مهمان در ترم تابستانی(S75)اخبار
ارسال مدارک دانشجویان (روزانه )(S73)اخبار
ارسال مدارک دانشجویان (شبانه)(S72)اخبار
اعلام وضعیت تحصیلی متقاضیان مهمان/انتقال دائم(جهت ثبت در سامانه مدیریت امور آموزشی وزارت)(S70)اخبار
درخواست انتقال بصورت مهمان (S69)اخبار
فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان(S66)اخبار
فرم درخواست تغییر رشته (داخل دانشگاه)(S65)اخبار
درخواست معافیت تحصیلی (S64)اخبار
فرم مشکلاتمدیریت خدمات آموزشی
فرم ثبت نام مدیریت خدمات آموزشی
فرم ثبت ناممدیریت خدمات آموزشی(تنظیم نشده)
فرم ثبت ناممدیریت خدمات آموزشی
فرم ثبت ناممدیریت خدمات آموزشی
فرم تغییررشتهمدیریت خدمات آموزشی