اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنایمیلآدرس سایت
20حسينآذري-33392423-33341303--
15معصومهاحتشام نیاکارشناس33392422--
1دکتر مهدیبرادران نیامدیر امور آموزشی33392423--
8پروین الساداتتبریزیکارشناس33392435--
9علیحسن زادهرئیس اداره فارغ التحصیلان33392436--
21رحيمخليلي فائزيكارشناس33392436--
10رضاخوشبختکارشناس33392436--
5سعیدسلطانیکارشناس33392425--
7فریدهشیخ زادهکارشناس33392435--
16زینبعبداله پورکارشناس33392428--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.