اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنایمیلآدرس سایت
20حسينآذري-33392423-33341303--
14یعقوبمحمدیرئیس اداره تنظیم برنامه های آموزشی33392426--
9علیحسن زادهرئیس اداره فارغ التحصیلان33392436--
21رحيمخليلي فائزيكارشناس33392436--
1دکتر مهدیبرادران نیامدیر امور آموزشی33392423--
12مهندس اسماعیلفرضی زادمسئول IT33392426--
13مهندس زینبیساریمسئول IT33392422--
19اسد الهپورصالحیمسئول IT33392426--
2مهندس رضاهاشم زادهمعاون امور آموزشی33392423--
5سعیدسلطانیکارشناس33392425--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.