تاریخچه

تعداد بازدید:۲۲۳۰

تاریخچه:

 تاریخچه هسته اولیه اداره کل امور خدمات آموزشی دانشگاه تبریز قبلا با نام اداره آموزش جزو ادارات تابع دبیرخانه مرکزی

دانشگاه بوده است که در سال 1346 از آن منفک و با نام اداره کل آموزش و سپس اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه به

فعالیت خود ادامه داد و اینک یکی از ادارات تابعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محسوب می شود که بعدا 

نام آن به مدیریت خدمات آموزشی   و اخیرا به مدیریت امور آموزشی دانشگاه تغییر یافته است .

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۶