آئین نامه نقل و انتقالات

تعداد بازدید:۵۳۰۱


شرایط تغییر شته یا انتقال توام با تغییر رشته :

 

1-     وصول کارنامه محرمانه از سازمان سنجش

2-     تکمیل فرم مربوطه در دانشکده

3-     احراز نمره کنکور در رشته مورد درخواست

4-     ارجاع به کمیسیون مربوطه یا دانشگاه مقصد توسط آموزش کل

5-     زمان تحویل فرم از دانشکده طبق تقویم دانشگاهی (حدود اردیبهشت ماه) خواهد بود.

 

 

 

 

توجه :اتخاذ تصمیم نهایی به عهده کمیسیون نقل و انتقالات و تغییر رشته و یا دانشگاه مقصد می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

تذکر مهم :وصول کارنامه سبز برای خود داوطلب ملاک تغییر رشته

نمی باشد.

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۳