شرح خدمات

تعداد بازدید:۴۴۷۷
 اهم فعالیتها :

1- ثبت نام سالانه از پذیرفته شدگان آزمون ورودی ( کنکور ) کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری.

2- ایجاد هماهنگی لازم بین ادارات آموزش دانشکده ها در امور مربوط به آموزش .

3.نظارت در امور آموزشی دانشجویان و اساتید و برنامه ریزی برای انتخاب واحد و کنترل وراهبرد آن . 

4- انجام امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان مشمول

5- صدور گواهینامه های فارغ التحصیلان ، تاییدیه های تحصیلی ، دانشنامه ها ، مکاتبات مربوط به فارغ التحصیلان .

6- انجام امور مربوط به انصراف ، انتقال ، ترک تحصیل ، اخراج آموزشی ، گواهیهای دانشجوئی

7 - اجرای آزمونهای مختلف از جمله برگزاری کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد ، کارشناسی ناپیوسته ، کاردانی پیوسته.

8- ثبت و ضبط سوابق و پرونده فارغ التحصیلان- درج نمرات

9- تشکیل کمیسیونهای آموزشی و رفع مشکلات پیش آمده و اتخاذ تصمیم های لازم و برنامه ریزی.


آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۴