شرح وظایف

تعداد بازدید:۸۸۱۷

   شرح وظایف :

صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

صدور دانشنامه و ریز نمرات نهایی

انجام لغو تعهد آموز ش رایگان

انجام گزارشها و مکاتبات فارغ التحصیلی

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۵