مقررات و اطلاعیه ها

تعداد بازدید:۶۴۸۴۳

قابل توجه دانش آموختگان ،دانشگاهها ,ارگانهای دولتی ونهادهای خصوصی

      به استنادنامه شماره10342/د مورخ 1388/06/03 مدیریت امور حقوقی دانشگاه تبریز,  لازم است تصویرمصدق مدرک تحصیلی(کپی برابر اصل مدرک) به پیوست استعلام ویادرخواست صدور تاییدیه تحصیلی وریزنمرات به دانشگاه ارسال گردد. بدیهی است دبیرخانه دانشگاه تبریز از پذیرش استعلام های غیرمصدق معذور بوده وبه چنین درخواستهایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه تبریز

اداره دانش آموختگان وصدور مدرک

 

فرآیند دانش آموختگی

1) تکمیل پرونده دانشجویی وپیگیری وصول تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی تاپایان نیمسال اول تحصیلی

2) تسویه حساب با دانشکده

3) تحویل مدارک دانش آموختگی به آموزش دانشکده

4) ارسال مدارک به اداره دانش آموختگان توسط آموزش دانشکده

5) بررسی مدارک دانش آموختگی توسط ادراه دانش آموختگان

6) صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

 

 

شرایط اخذ گواهینامه موقت پایان تحصیلات از اداره دانش آموختگان

 به منظور دریافت گواهینامه موقت ابتدا اطمینان حاصل نمایید که پرونده فراغت از تحصیل شما از دانشکده مربوطه به مدیریت امور آموزشی ارسال گردیده است

مراحل درخواست :

1-  مراجعه به سایت دانشگاه تبریز - مدیریت امور آموزشی - در خواست الکترونیکی گواهی موقت

2- تکمیل فراینده درخواست و آپلود اسناد و فرمهای درخواست.

* تذکر1: به درخواستهای ناقض و فاقد اسناد و فرمها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* تذکر2: در خواست گواهی موقت از اداره دانش آموختگان صرفا به صورت غیر حضوری می باشد.

 

 

 

   شرایط تحویل اصل دانشنامه از اداره دانش آموختگان

 

مقدمه : کلیه دانش آموختگانی که در دوره های روزانه تحصیل نموده اند دارای تعهد خدمت بوده و به منظور دریافت دانشنامه ابتدا باید با مراجعه به پرتال سازمان امور دانشجویان به آدرس portal.saorg.ir  نسبت به لغو تعهد خدمت آموزش  رایگان اقدام نمایند.

1- مراجعه حضوری یا غیر حضوری فرد و یا مراجعه وکیل قانونی با در دست داشتن وکالت نامه محضری .

2- اعاده اصل گواهینامه موقت .

3- ارائه برگ تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان در صورت داشتن وام دانشجوئی و خوابگاه .

4- ارائه نامه لغو تعهد آموزش رایگان ماخوذ از پرتال سازمان امور دانشجویان که دارای کد صحت و کد پیگیری می باشد .

5- ارائه اصل و تصویر پایان خدمت .

6- ارائه فرم نحوه انجام تعهدات مقطع قبلی  .

7-به همراه داشتن رسید عضویت در کانون دانش آموختگان دانشگاه تبریز از لینک  http://dotsa.tabrizu.ac.ir/fa/form/197  .

8- به همراه داشتن یک قطعه تمبر 10000 ریالی دولتی قابل تهیه از شعبه بانگ ملی و یک قطعه عکس 4*3 .

9-دانشنامه دانش آنوختگان بین سالهای 1383 تا 1388و پس از سال 1392 بعد از حصول شرایط دریافت دانشنامه و ارائه درخواست آماده خواهد شد.

10- حداقل زمان آماده سازی دانشنامه 10روز کاری پس از ارائه درخواست خواهد بود.

11-لغو تعهد از طریق پرتال بصورت دومرحله ای (بررسی و تایید دانشگاه - بررسی و تایید سازمان امور دانشجویان) انجام می پذیرد و کلیه مراحل بصورت پیامک به دانش آموخته اطلاع رسانی می شود لذا از هرگونه تماس با اداره دانش آموختگان پس از ثبت درخواست درسامانه سجاد خودداری فرمایید.

 

شرایط استفاده از نامه عدم کاریابی

فارغ التحصیلانی که به هر علت قادر به ارائه گواهی انجام کار نباشند (‌شاغل نباشند ) ملزم به ارائه گواهی عدم کاریابی از ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوطه

یا پرداخت شهریه آموزش رایگان براساس جدول مصوب وزارت علوم خواهند بود .

تبصره 1 : ثبت نام در اداره کار نمی تواند همزمان با اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاههای دولتی و دوره روزانه باشد

تبصره 2 : گذشت یک سال از تاریخ فارغ التحصیلی و شش ماه از تاریخ ثبت نام در اداره کار الزامی است .

تبصره 3 : گذشت یک سال از تاریخ صدور کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی است .

تبصره 4 : دانش آموختگان از تاریخ فارغ التحصیلی تنها شش ماه فرصت دارند در ادارات کار ثبت نام نمایند این تاریخ برای آقایان در صورتی که کارت پایان خدمت یا معافیت پس از تاریخ فراغت از تحصیل باشد از تاریخ صدور کارت قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 5: ثبت نام درادارات کاریابی با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و برای آقایات داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت قابل قبول خواهد بود.

 

شرایط صدورمدرک المثنی

گواهینامه موقت المثنی :

1 ـ تنظیم فرم استشهاد محلی و تأئید در دفترخانه اسناد رسمی

2 ـ واریزمبلغ2/000/000 به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه

3 ـ ارائه یک قطعه عکس 4*3

دانشنامه المثنی :

1 ـ مراجعه فارغ التحصیل به مدیریت امور آموزشی دانشگاه و تحویل فرم آگهی فقدان جهت ارائه به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار

2 ـ چاپ آگهی فقدان در سه نوبت هر دو ماه یک بار

3 ـ ارائه هر سه نسخه مذکور به مدیریت امور آموزشی دانشگاه

4 ـ واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب در آمدهای اختصاصی دانشگاه

5 ـ ارائه یک قطعه عکس 4*3

 

سامانه تایید مدارک به منظور ترجمه

سامانه تایید مدارک به منظور ترجمه

portal.saorg.ir

مدارک بارگذاری شده حداکثر تا 48 ساعت بررسی خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

   

 

 

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۹